Celem programu akceleracyjnego IDEA Global jest udzielenie pomocy funkcjonującym startupom w ich szybkim wzroście
i globalnym rozwoju, głównie poprzez nawiązanie strategicznych partnerstw biznesowych z dużymi przedsiębiorstwami, będącymi partnerami akceleratora. Przejdź do strony