fbpx

    Platformy Startowe - HugeTECH

    Huge TECH Sp. z o.o. na podstawie umowy partnerskiej zawartej w dniu 12.06.2018 r. pełni rolę partnera operacyjnego projektu „PLATFORMA STARTOWA – Start in Podkarpackie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania:1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów.

    Liderem/Animatorem Platformy jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Partnerami Operacyjnymi są: ARR „MARR” S.A., HugeTECH Sp. z o.o.

    Wartość Projektu: 21 617 740, 00 zł
    Wkład Funduszy Europejskich: 20 700 700, 00 zł