Misją Rzeszów Startup Akcelerator jest zwiększenie konkurencyjności regionu miasta Rzeszowa poprzez rozwój innowacyjności mieszkańców i wzmocnienie idei Smart City, tworzenie przyjaznego otoczenia dla społeczności startupowej oraz wsparcie przedsiębiorczości zorientowanej na zaawansowane technologie, korzystając przy tym ze wsparcia między innymi regionalnych partnerów biznesowych.

Przejdź do strony