Moonjelly

Rozszerzalna platforma informatyczna umożliwiająca dostęp klientom do konkretnych segmentów danych osobowych użytkowników, gdzie dane związane z użytkownikami i dostęp do nich pozostają pod pełną kontrolą samych użytkowników – właścicieli danych. Klient platformy, czyli firma świadcząca usługi internetowe, nie musi w tym rozwiązaniu przetrzymywać, zabezpieczać i zarządzać danymi użytkowników w lokalnym systemie danego przedsiębiorstwa. Bezpieczeństwo oraz aspekty prawne przetwarzania danych pozostają do zapewnienia po stronie platformy Moonjelly.

Skip to content