Analizujemy innowacyjność przedsiębiorstwa z dużym naciskiem na dział B+R. Skutecznie znajdujemy oraz ujawniamy potencjał każdej firmy. Nasz kompleksowy audyt innowacyjności zdecydowanie wykracza poza standardowe schematy. Z doświadczenia wiemy jak podnieść innowacyjność w firmie, a także jak nią zarządzać i wykorzystać jako przewagę konkurencyjną. Ocenimy dojrzałość innowacyjną Twojej firmy biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniające się trendy rynkowe, a przede wszystkim potrzeby Twoich klientów. Chcemy, abyś skutecznie zwiększył swoją konkurencyjność.

  • analiza kluczowych procesów w firmie
  • analiza pozycji firmy na rynku
  • analiza form współpracy z otoczeniem
  • analiza działań innowacyjnych
  • analiza perspektyw rozwoju rynku

Audyt innowacji kończy się raportem, w którym zostanie przedstawiony poziom innowacyjności firmy, w tym kierunek jej rozwoju, zebrane wnioski i zalecenia do dalszych działań.

d.dereniowski@hugetech.pl

Daniel Dereniowski – Ambasador Fundacji Startup Poland w woj. Podkarpackim, Założyciel i Prezes Fundacji INUP – Podkarpackiej Koalicji Startupów, Prezes w HugeTECH Sp. z.o.o, gdzie zawodowo zajmuje się wspieraniem i rozwojem startupów. Odpowiada za realizację operacyjną rządowego akceleratora IDEA Global. Wspiera funkcjonowanie i rozwój miejskiego programu akceleracyjnego Rzeszów Startup Akcelerator. Pracował w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, gdzie był odpowiedzialny za transfer technologii do gospodarki.

Zobacz inne usługi dla korporacji

Skip to content