Akcelerator IDEA Global - HugeTECH

Wartość Projektu: 13 413 145,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 13 026 745,00 zł