// O nas

Polityka jakości

W HugeTech Sp. z o.o. z dużym zaangażowaniem i w oparciu o najwyższe możliwe do osiągnięcia kompetencje pracujemy na rzecz startupów, wiodących przedsiębiorstw i innych instytucji zainteresowanych rozwojem biznesowym – w obszarze innowacji, edukacji i przedsiębiorczości.

Naszą ambicją jest funkcjonowanie jako organizacja stale ucząca się i błyskawicznie reagująca na zmiany w otoczeniu biznesowym oraz dostosowująca się do potrzeb naszych klientów. Dlatego kluczowym zasobem naszej firmy są jej pracownicy, gdyż ich kompetencje i zaangażowanie przekładają się na sukcesy naszych klientów.

Nasza strategia ukierunkowana jest na osiągnięcie wiodącej pozycji na polskim rynku podmiotów konsultingowych z branży zarządzania projektami oraz komercjalizacji innowacji.

W praktyce strategię realizujemy poprzez:

  • prowadzenie ścisłej współpracy z otoczeniem biznesowym, publicznym, edukacyjnym oraz non-profit, również w wymiarze międzysektorowym i międzynarodowym,
  • nieustanny rozwój naszej oferty skierowanej do Klientów,
  • łatwość dostosowywania się do realiów rynkowych, dzięki odpowiedniej strukturze organizacyjnej, ukierunkowanej na optymalizację procesów,
  • utrzymywanie wzajemnie korzystnych relacji z naszymi Klientami, dokładną identyfikację ich potrzeb i wymagań,
  • rzetelne, terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań podjętych względem Klientów dzięki profesjonalnie realizowanemu doradztwu,
  • dbałość o stałe podnoszenie kompetencji pracowników,
  • rozwój i doskonalenia procesów zachodzących w Naszej firmie.

Zarząd Spółki zobowiązuje się do stałego spełniania wymagań wynikających z wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością oraz równocześnie deklaruje ciągłe jego doskonalenie.

Założenia niniejszej Polityki Jakości zostały zakomunikowane oraz są znane i respektowane przez Zarząd oraz wszystkich pracowników Spółki, jak również stanowią zobowiązanie wobec naszych Partnerów biznesowych.

Prezes Zarządu                                 

Rzeszów dn. 9.02.2024

Skip to content