// O nas

Polityka jakości

W Hugetech Sp. z o.o. z dużym zaangażowaniem i w oparciu o najwyższe możliwe do osiągniecia kompetencje pracujemy na rzecz startupów oraz wiodących przedsiębiorstw zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych technologii.

Naszą ambicją jest funkcjonowanie jako organizacja stale ucząca się i błyskawicznie reagująca na zmiany w otoczeniu biznesowym oraz dostosowująca się do potrzeb naszych klientów. Dlatego kluczowym zasobem naszej firmy są jej pracownicy, gdyż ich kompetencje i zaangażowanie przekładają się na sukcesy naszych klientów.

Nasza strategia ukierunkowana jest na osiągnięcie wiodącej pozycji na polskim rynku podmiotów konsultingowych z branży zarządzania projektami oraz komercjalizacji innowacji.

W praktyce realizujemy ją poprzez:

  • nieustanny rozwój i łatwość dostosowywania się do realiów rynkowych,
  • ścisłą współpracę z otoczeniem biznesowym i samorządowym, również w wymiarze międzynarodowym,
  • utrzymywanie wzajemnie korzystnych relacji z naszymi klientami poprzez dokładną identyfikację ich potrzeb i wymagań oraz dbanie o rzetelne i terminowe wywiązywanie się z nich,
  • wysokie i stale podnoszone kompetencje pracowników,
  • profesjonalne doradztwo realizowane na rzecz naszych klientów,
  • odpowiednią strukturę organizacyjną, ukierunkowaną na optymalizację procesów,
  • rozwój i doskonalenia procesów zachodzących w naszej firmie.

Zarząd Spółki zobowiązuje się do stałego spełniania wymagań wynikających z wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością oraz równocześnie deklaruje ciągłe jego doskonalenie.

Założenia niniejszej Polityki Jakości zostały zakomunikowane oraz są znane i respektowane przez Zarząd oraz wszystkich pracowników Spółki, jak również stanowią zobowiązanie wobec naszych Partnerów biznesowych.

Prezes Zarządu                                 

Rzeszów dn. 01.09.2023

Skip to content