Platforma Startowa Start In Podkarpackie

Celem projektu Platforma Startowa Start in Podkarpackie jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup poprzez stworzenie kompleksowego programu inkubacji służącego przekształceniu pomysłów biznesowych w produkty/usługi, dostosowanie ich do potrzeb rynkowych według przyjętej metodologii (np. Customer Development, Lean Startup lub Design Thinking) oraz opracowanie rentownych modeli biznesowych, umożliwiających wejście przedsiębiorstwa typu startup na rynek.

Projekt Platforma Startowa Start in Podkarpackie jest skierowany do osób fizycznych, które mają pomysł na biznes związany z branżą lotniczą, motoryzacyjną, informatyczną lub budowlaną. 
Po zakończonej inkubacji i i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Twojej platformy możesz starać się o 1 000 000 złotych na rozwój swojego biznesu w ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.

 

Hugetech Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Platformy Startowe „Start In Podkarpackie”.

Projekt jest realizowany w partnerstwie:

Liderem/Animatorem Platformy Startowej – Start In Podkarpackie jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie: 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Celem projektu Platforma Startowa Start in Podkarpackie jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup poprzez stworzenie kompleksowego programu inkubacji służącego przekształceniu pomysłów biznesowych w produkty/usługi, dostosowanie ich do potrzeb rynkowych według przyjętej metodologii (np. Customer Development, Lean Startup lub Design Thinking) oraz opracowanie rentownych modeli biznesowych, umożliwiających wejście przedsiębiorstwa typu startup na rynek.

Całkowita wartość projektu: 21 617 740,00

Dofinansowanie projektu z UE: 20 700 700,00 PLN

Skip to content