Platforma Startowa Start In Podkarpackie

Celem projektu Platforma Startowa Start in Podkarpackie jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup poprzez stworzenie kompleksowego programu inkubacji służącego przekształceniu pomysłów biznesowych w produkty/usługi, dostosowanie ich do potrzeb rynkowych według przyjętej metodologii (np. Customer Development, Lean Startup lub Design Thinking) oraz opracowanie rentownych modeli biznesowych, umożliwiających wejście przedsiębiorstwa typu startup na rynek.

Projekt Platforma Startowa Start in Podkarpackie jest skierowany do osób fizycznych, które mają pomysł na biznes związany z branżą lotniczą, motoryzacyjną, informatyczną lub budowlaną.
Po zakończonej inkubacji i i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Twojej platformy możesz starać się o 1 000 000 złotych na rozwój swojego biznesu w ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.