Platforma Startowa HugeTECH Revolution

Niezliczone wsparcie dla wszystkich innowacyjnych i kreatywnych pomysłów biznesowych z całej Polski.

HugeTECH Revolution to platforma startowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Dzięki środkom unijnym pomysłodawcy będą w stanie stworzyć produkt wraz z podstawowymi funkcjonalnościami, dokonać ekspertyzy dotyczącej wykonalności projektu, przeprowadzić profesjonalne badanie rynku czy analizę odbioru produktu przez konsumentów i wiele więcej. W dalszych krokach pomysłodawcy będą mogli ubiegać się o finansowanie w PARP odpowiednio dla komponentów IIa i II B FEPW w wysokości 600 tyś PLN i 3 mln PLN. 

Natomiast jako inkubator, platforma oferuje unikalną możliwość rozwoju dla wszystkich kwalifikujących się pomysłodawców, pozwalając wprowadzić swoje innowacyjne pomysły w życie. Zainteresowany pomysłodawca musi być pełnoletni, świadom sytuacji rynkowej i wartości swojego produktu/usługi. HugeTECH Revolution przygotowuje firmy typu start-up do wejścia na rynek, dodatkowo zapewniając indywidualne podejście i dostosowanie się do potrzeb.

Za pomocą kompleksowego programu inkubacji, platforma oferuje szereg usług podstawowych związanych między innymi z:

  • księgowością,
  • wsparciem prawnym,
  • doradztwem podatkowym,
  • podstawowym wsparciem marketingowym oraz identyfikacją wizualną,
  • zapewnieniem powierzchni biurowej.

Nieodzownym atutem jest także szeroka lista partnerów projektowych i ekosystemowych, którzy dostosują swoje podejście, czas i mentoring do branży działalności i wymagań startupu. Wszystko po to, aby uczestnik mógł stworzyć swój MVP/prototyp oraz idealną strategię rynkową, dopasowaną pod swój produkt. 

Jak aplikować:

By wziąć udział w projekcie, należy złożyć wniosek aplikacyjny przez:

Nie zapomnij wybrać opcji „HugeTECH Revolution” w polu wyboru platformy startowej.

Harmonogram naboru:

I runda – od 01.05.2024 do 15.05.2024

II runda – od 16.05.2024 do 15.10.2024

III runda – od 16.10.2024 do 15.03.2025

IV runda – od 16.03.2025 do 15.09.2025

V runda – od 16.09.2025 do 15.03.2026

Harmonogram inkubacji:

I runda – od 01.06.2024 do 30.11.2024

II runda – od 01.11.2024 do 30.04.2025

III runda – od 01.04.2025 do 30.09.2025

IV runda – od 01.10.2025 do 31.03.2026

V runda – od 01.04.2026 do 30.09.2026

Nabór jest ciągły — aplikować można w każdej chwili. Data wpłynięcia wniosku do platformy jedynie determinuje, do której rundy zostanie on zakwalifikowany. Rozpatrywanie wniosków następuje po zakończeniu danej rundy. Pomysłodawcy zostają indywidualnie poinformowani o swoim wyniku z procesu oceny czyli o zaakceptowaniu bądź odrzuceniu wniosku.

Całkowita liczba start-upów w całym programie: 150 start-upów

Liczba start-upów w pojedynczej turze: około 30 start-upów

Czas trwania pojedynczej tury projektu: 6 miesięcy

Lista partnerów projektowych i ekosystemowych dostępna jest na stronie HugeTECH Revolution w sekcji “Partnerzy”.

Niezbędne dokumenty: 

📄 Regulamin projektu

📄 Załącznik nr 1 – Karta oceny formalnej

📄 Załącznik nr 2 do Regulaminu – Karta oceny formalnej wstępnej 

📄 Załącznik nr 3 do Regulaminu – Karta oceny merytorycznej właściwej

📄 Załącznik nr 4 do Regulaminu – Umowa inkubacyjna 

📄 Załącznik nr 5 do Umowy – Karta oceny miesięcznej

📄 Harmonogram naboru i inkubacji

📄 Wzór wniosku inkubacyjnego Platformy Startowe

📄 Instrukcja wypełniania wniosku inkubacyjnego

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje,
Działanie FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Komponent I Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego.

Skip to content