Aquares

Oferuje produkt w postaci rozproszonego inteligentnego systemu mikroretencyjnego, umożliwiającego przystosowanie środowisk miejskich do zmian klimatycznych, obserwowanych w postaci deszczy nawalnych czy okresów suszy. System służy do retencjonowania wody deszczowej w obszarach zwartej zabudowy miejskiej, gdzie po przejściu deszczy nawalnych występuje zjawisko tzw. powodzi błyskawicznej.
Zasadniczym celem proponowanego rozwiązania jest odciążenie systemu kanalizacji deszczowej w czasie intensywnych opadów deszczu. Dodatkowo proponowane rozwiązanie umożliwia wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego budynków czy skwerów a także wprowadza element zieleni uporządkowanej w mieście, tym samym wpływając korzystnie na lokalny miejski mikroklimat w okresie upałów.

Skip to content