Wydarzenia
future is data

The Future is Data. Przyszłość to dane.

The Future is Data. Przyszłość to dane to konferencja, która odbyła się 19 listopada 2020 roku. Głównym celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń na temat szans i wyzwań w zakresie otwierania danych, promocja ich potencjału oraz zachęcenie do ich wykorzystywania w innowacyjnych produktach i usługach.

– Każde nowoczesne i transparentne państwo powinno być innowacyjne w kontekście otwierania danych publicznych – mówił otwierając konferencję „The future is data. Przyszłość to dane” Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pierwsza edycja konferencji zgromadziła niemalże 1000 uczestników, 28 ekspertów oraz 21 partnerów.

Zaproszeni eksperci poszukiwali odpowiedzi na palące pytania związane z tematyką open data. Oto niektóre z nich:  

  • Czy otwarte dane to bardziej szansa dla biznesu, czy też zagrożenie prywatności?
  • W jaki sposób udostępniać i wykorzystywać dane miejskie?
  • Czy aktywny biznes przekona administrację do szerokiego otwierania danych?
  • Czy istnieje przestrzeń do współdzielenia danych w nowych modelach, takich jak wspólnice danych?

Podczas konferencji odbyły się także cztery debaty eksperckie. Pierwsza dotyczyła ochrony danych osobowych, bardzo ważnej w ramach otwierania danych. Natomiast w drugiej eksperci dyskutowali na temat wymiany danych w kontekście Europejskiej Strategii Danych. W kolejnym panelu uczestnicy zastanawiali się, co tak naprawdę warto otwierać, czy aktywny biznes przekona administrację do szerokiego otwierania danych oraz jakie są główne przeszkody, dla których sektor prywatny nie chce dzielić się danymi. Wreszcie czwarta debata poświęcona była otwartym danym jako jednemu z fundamentów inteligentnego miasta. Paneliści rozmawiali m.in. o tym, w jaki sposób udostępniać i wykorzystywać dane miejskie.

Konferencja „The future is data. Przyszłość to dane” została zorganizowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Szczegółowe informacje znajdują się są na stronie thefutureisdata.pl, a materiał wideo z całego wydarzenia jest dostępny na profilu Otwarte Dane na Facebooku

Skip to content